Aktualności

Na potrzeby miasta Zabrze opracowano „Strategię tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszaru medycyny i pokrewnych”. Dokument ten powstał z myślą o zmianach społeczno-gospodarczych, zachodzących w sposób niezwykle dynamiczny na świecie i roli jaką miasto Zabrze może w nich odegrać.

Rewolucja internetowa doprowadziła do wykształcenia się nowej klasy przedsiębiorców, którzy nie utożsamiają się z dotychczasowymi modelami prowadzenia biznesu. Startupowcem jest dzisiaj każdy, kto pomimo ryzyka, niepewności, przy wsparciu zewnętrznego kapitału, tworzy nowy produkt lub usługę, dla rynku, który dopiero się tworzy lub jeszcze nawet nie istnieje.

Opracowanie powstało dzięki wiedzy, którą podzieliło się wielu aktywnych uczestników lokalnej społeczności Zabrza. Prace koordynowała Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej, a wzięli w nich udział przedstawiciele uczelni, instytutów badawczych, dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych w Zabrzu. Przeprowadzona została również burza mózgów z udziałem młodych przedsiębiorców. Z tego procesu wyniknęły wnioski, że w Zabrzu istnieje duży potencjał. Zabrze może stać się atrakcyjne dla dynamicznych, młodych firm technologicznych, szczególnie takich, które tworzą rozwiązania dla medycyny.

Opracowanie zawiera z jednej strony opis tego, czym są startupy i ekosystemy startupowe, a z drugiej sugestie, co może zrobić miasto, aby zapoczątkować powstanie takiego ekosystemu na swoim terenie. Zaproponowano, aby ekosystem startupów skupiał się na technologiach dla sektora zdrowia, ze względu na nieobserwowany nigdzie indziej w Polsce potencjał, jakim dysponuje Zabrze. O lokalizowanie działalności startupów konkurują dzisiaj między sobą państwa, regiony i miasta. Starają się przyciągać je różnorodnymi instrumentami, od zachęt podatkowych, poprzez systemy grantowe, a skończywszy na uprzywilejowanym dostępie do kapitału. Żadne instrumenty oferowane przez podmioty publiczne nie są jednak w stanie zastąpić, tego co młodym firmom technologicznym jest najbardziej potrzebne – przyjaznego i stymulującego środowiska wzrostu- nazywanego też ekosystemem. Takie ekosystemy, spośród których najbardziej znanym na świecie jest tzw. Dolina Krzemowa w Kalifornii, nie powstają z dnia na dzień, ale ewoluują na przestrzeni wielu lat.

Nasze miasto ma szanse wykorzystać to, że jako pierwsze w Polsce będzie posiadać plan działań na rzecz startupów z branży medycznej.

Pierwszym krokiem we wdrażaniu tego dokumentu będzie powołanie tzw. oficera startupowego, który zajmie się koordynacją działań miasta na rzecz realizacji Strategii Startupowej. Opracowanie przewiduje także utworzenie Rady ds. Ekosystemu Startupowego, Punktu Informacyjnego dla Startupów, środowiskowego Centrum Transferu Technologii, stworzenie bazy laboratoriów, sprzętu i usług badawczych, a także przestrzeni dla startupów – coworkingu.